Επικοινωνία

Γίνετε μέλη, ενισχύστε το έργο της Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης.

Επικοινωνήστε:
- ηλεκτρονικά
kinlespef[at]gmail.com
- τηλεφωνικά
6977779551, 6987326398
- στα social media