Δ.Σ.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης

Πρόεδρος: Μήτση Έλλη
Αντιπρόεδρος: Μεντεσίδου Δέσποινα
Γενική Γραμματέας: Χάρη - Δερμιτζάκη Ελευθερία
Ταμίας: Γιαννούλα - Λαζάνη Ιωάννα 
Ειδικός Γραμματέας: Αναγνώστου Κωνσταντίνος

Διοικητικό Συμβούλιο (30/3/2015 - 30/3/2018)

Πρόεδρος: Μήτση Έλλη
Αντιπρόεδρος: Κοροσίδου Έφη
Γενικός Γραμματέας: Σουφλής Γεώργιος
Ταμίας: Αναγνώστου Κώστας
Ειδική Γραμματέας: Μεντεσίδου Δέσποινα

Διοικητικό Συμβούλιο (18/9/2014 - 29/3/2015)

Πρόεδρος: Μήτση Έλλη
Αντιπρόεδρος: Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας: Σουφλής Γεώργιος
Ταμίας: Πλυμένος Μενέλαος
Ειδικός Γραμματέας: Κούσης Βασίλειος

Διοικητικό Συμβούλιο (29/3/2012 - 18/9/2014)

Πρόεδρος: Μήτση Έλλη
Αντιπρόεδρος: Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας: Σουφλής Γεώργιος
Ταμίας: Τσαντήλα Σοφία
Ειδικός Γραμματέας: Πλυμένος Μενέλαος

Διοικητικό Συμβούλιο (18/4/2011 - 26/3/2012)

Πρόεδρος: Μήτση Έλλη
Αντιπρόεδρος: Πλυμένος Μενέλαος
Γενικός Γραμματέας: Παπαντωνόπουλος Ελευθέριος
Ταμίας: Ρετσεμπέρης Ιωάννης
Ειδικός Γραμματέας: Γκητάκος Χαρίλαος

Διοικητικό Συμβούλιο (16/12/2009 -11/4/2011)

Πρόεδρος: Μήτση Έλλη
Αντιπρόεδρος: Πλυμένος Μενέλαος
Γενικός Γραμματέας: Μήκας Βασίλειος
Ταμίας: Παππά Θεοδώρα
Ειδική Γραμματέα: Βαλσαμά Ευαγγελία