Αναρτήσεις

912 λεπτά προσβάσιμου κινηματογράφου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

7-12-2016: «Το κορίτσι με τα μεγάλα μάτια» (A menina dos olhos grandes)

13ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών

2006 - 2016, Δέκα χρόνια Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης

30-11-2016: «Ταξίδι στη Μυτιλήνη»

7ο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας

29o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

16-11-2016: «Ένα πιστόλι σε κάθε χέρι» (Una pistola en cada mano)