Καλό Πάσχα!

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης
εύχονται σε όλες και όλους 
Καλό Πάσχα!

Σχόλια