Αναρτήσεις

4-11- 2012: Έρωτας στο Ζέλαρι (Želary)

Πρόγραμμα Προβολών 2012 - 2013

Πόλη Ευρώπη. Ισπανοί αρχιτέκτονες στην Αθήνα

53ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Έκθεση σύγχρονης τσεχικής χαρακτικής στην Αθήνα

Το Φεστιβάλ Δράμας ''ταξιδεύει'' στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας