Αναρτήσεις

Εγχειρίδιο Κινηματογραφικής Ανυπακοής

18 Μαρτίου 2012: «Γυναίκες Μόνες» (Solas)

1η Εβδομάδα Σύγχρονου Σερβικού Κινηματογράφου, 8-14 Μαρτίου 2012 Ταινιοθήκη της Ελλάδας